GoPayz - FAQ

Soalan Lazim

Anda boleh mendaftar untuk Perkhidmatan GoPayz secara dalam talian dengan:

 1. memuat turun Aplikasi GoPayz terus daripada “App Store” atau “Google Play Store” secara percuma; atau
 2. layari Laman Web GoPayz di www.gopayz.com.my

Penduduk Malaysia adalah dialu-alukan untuk memohon Perkhidmatan GoPayz selagi mereka berumur 18 tahun dan ke atas.

Warga asing yang bekerja atau menetap di Malaysia boleh memohon Perkhidmatan GoPayz juga. Mereka dikehendaki untuk menyediakan butiran alamat kediaman di Malaysia.

Anda akan dikenakan bayaran berdasarkan jadual bayaran yang disediakan untuk soalan 3 di atas.

Pengeluaran tunai boleh dibuat menggunakan Kad fizikal GoPayz di ATM yang menerima Skim Kad seperti Visa, Mastercard atau UnionPay.

Sila ambil perhatian bahawa ATM tertentu boleh mengenakan fi tambahan selain daripada fi yang dinyatakan di atas.

Untuk mendaftar ke Perkhidmatan GoPayz, anda mesti terlebih dahulu mendaftar untuk Akaun Dompet Asas. Hanya isikan maklumat peribadi anda yang diperlukan melalui Aplikasi GoPayz atau Laman Web GoPayz untuk mendaftar untuk Perkhidmatan GoPayz.

Setelah Akaun Dompet Asas anda disediakan, anda boleh menaik taraf Akaun Dompet Asas anda kepada Akaun Dompet Premium dengan cara:

 1. memberitahu kami lebih banyak mengenai diri anda dengan mengisi borang "Kenali Pelanggan Anda" (KYC); dan
 2. mengambil gambar atau memuat naik salinan imbasan MyKad anda (untuk warganegara Malaysia) atau MyPR anda (untuk penduduk tetap Malaysia) atau Pasport (untuk warga asing).

Anda tidak akan dikenakan bayaran untuk mendaftar ke Perkhidmatan GoPayz atau untuk Akaun GoPayz anda.

Untuk Akaun Dompet Premium, anda mempunyai pilihan untuk memohon Kad fizikal GoPayz dengan menghantar bayaran sebanyak RM16.00 di atas permohonan anda untuk Kad fizikal GoPayz tersebut.

Untuk makluman berkenaan semua bayaran dan caj lain yang terpakai terhadap Perkhidmatan GoPayz tersebut, sila rujuk kepada jadual fi dan caj di bawah atau lawati www.gopayz.com.my:

No Butiran Fi dan Caj Perlu dibayar apabila
1 Fi Pengeluaran Kad Bayaran sekali sahaja sebanyak RM16.00 akan dikenakan di atas permohonan Kad Fizikal GoPayz anda di bawah mana-mana skim kad seperti Visa, Mastercard atau UnionPay. Setiap kali permohonan untuk pegeluaran Kad fizikal GoPayz
2 Fi Pengeluaran Tunai melalui ATM

Fi pengeluaran ATM luar negara = RM10.00 setiap pengeluaran

Pengeluaran ATM tempatan = RM1.00 setiap pengeluaran

Untuk pengeluaran tanpa kad, fi yang dikenakan akan berlainan berdasarkan fi yang dikenakan oleh rakan kongsi/bank masing-masing.

Untuk setiap transaksi yang dilakukan
3 Fi Penggantian Kad

Fi penggantian kad = RM16.00 setiap kad

Hanya dikenakan kepada sesiapa yang memilih untuk pengeluaran Kad fizikal GoPayz, dan permohonan untuk penggantian kad dibuat oleh pelanggan akibat daripada kehilangan, kecurian atau kerosakan Kad fizikal GoPayz atau pendedahan maklumat Kad fizikal GoPayz tersebut kepada pihak ketiga.

Apabila kami menerima permintaan anda untuk menggantikan Kad fizikal GoPayz tersebut.
4 Fi Permohonan Penyata Penyata fizikal = RM5.00 untuk setiap salinan
E-Penyata = Percuma
Atas permintaan
5 Fi Permintaan / Dapatan Semula Draf Jualan RM15.00 untuk setiap draf jualan Atas permintaan
6 Fi Tambah Nilai Perbankan Dalam Talian (FPX) = Tiada Caj
Kad Pembayaran Lain = Tiada Caj
Razer Cash @ 7-Eleven = RM2.00 untuk setiap transaksi Hanya dikenakan untuk pusat tambah nilai yang terlibat.
7 Fi Penukaran Transaksi Luar Negara dan Saudagar Asing Semua Transaksi Luar Negara dan Transaksi dengan Saudagar Asing (termasuk transaksi dalam talian) akan ditukar kepada Ringgit Malaysia pada kadar penukaran semasa pada hari penukaran tersebut dan caj yang ditentukan oleh Skim Kad serta fi perkhidmatan sebanyak 1%. Untuk setiap transaksi
8 Fi Pengendalian Bayaran Balik
 1. Melalui IBG = RM1.10
 2. Melalui Pemindahan Telegrafik (TT) = RM21.00

Untuk penjelasan, bayaran balik berlaku apabila Akaun GoPayz anda ditamatkan, anda melakukan tambah nilai yang melebihi had Akaun GoPayz anda atau sesebuah transaksi dibatalkan.

Untuk setiap transaksi
9 Fi Pertanyaan Baki

RM1.00 untuk setiap transaksi di ATM Tempatan dan Luar Negara

Pertanyaan yang dibuat melalui Aplikasi GoPayz / Laman Web GoPayz adalah percuma.

Untuk setiap transaksi

Anda adalah dinasihatkan untuk memeriksa fi dan caj yang terpakai tersebut sebelum anda membuat apa-apa transaksi melalui Akaun GoPayz anda.

Bagaimana Boleh Kami Bantu Anda?

ENG

Kempen ini terbuka kepada semua pelanggan GoPayz. Namun bagi staf tetap atau kontrak, ejen, vendor dan kontraktor U Mobile serta ahli keluarga mereka tidak dibenarkan menyertai Kempen ini.

Kempen ini berlangsung dari 20 April 2021 hingga 31 Mei 2021.

Pengguna Tindakan
Bukan Pengguna GoPayz
 1. Muat turun aplikasi GoPayz dan daftar akaun GoPayz
 2. Lakukan sebarang transaksi bernilai RM50.00* dan ke atas dalam satu transaksi dengan kad GoPayz (cth. Kad fizikal atau maya GoPayz Mastercard, Kad GoPayz UnionPay, Kad GoPayz Visa, GoPayz Imbas dan Bayar atau GoPayz Tap & Bayar) sepanjang tempoh Kempen berjalan.
Pelanggan GoPayz i. Lakukan sebarang transaksi bernilai RM50.00* dan ke atas dalam satu transaksi dengan kad GoPayz (cth. Kad fizikal atau maya GoPayz Mastercard, Kad GoPayz UnionPay, Kad GoPayz Visa, GoPayz Imbas & Bayar atau GoPayz Tap & Bayar) sepanjang tempoh Kempen berjalan.

*Tertakluk kepada Terma & Syarat, untuk maklumat lanjut: https://gopayz.com.my/TekanTekanJeDenganGoPayz_tnc

Terdapat 2 jenis ganjaran bagi kempen ini.
Bahagian 1:

 • Transaksi ke- 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000, 5,500, 6,000, 6,500, 7,000, 7,500, 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, 10,000 yang dilakukan oleh peserta bagi setiap fasa akan dipilih sebagai pemenang:
  Fasa Tempoh Ganjaran
  1 20 Apr – 3 Mei 2021 20 pemenang akan menerima RM18 Ganjaran Tunai GoPayz
  2 4 Mei – 17 Mei 2021 20 pemenang akan menerima RM18 Ganjaran Tunai GoPayz
  3 18 Mei – 31 Mei 2021 20 pemenang akan menerima RM18 Ganjaran Tunai GoPayz
 • Jumlah 60 orang pemenang akan dipilih sepenjang tempoh kempen

Bahagian 2:
 • 3 daripada peserta yang memegang Akaun Premiun Digital GoPayz dan melakukan bilangan transaksi terbanyak bernilai RM50 dan ke atas bagi setiap transaksi sepanjang tempoh kempen akan menerima salah satu daripada hadiah utama berikut:

  Kategori Hadiah Butiran Hadiah Maklumat
  Hadiah Utama 1 unit SHARP 70-Inci 4K UHD TV 4TC70BK1X Bilangan transaksi terbanyak sepanjang tempoh kempen
  Hadiah Kedua 1 unit SHARP Plasmacluster Ion Technology Air Purifier SHP-KCF30LW Bilangan transaksi ke-2 terbanyak sepanjang tempoh kempen
  Hadiah Ketiga 1 unit SHARP 23L Microwave Over SHP-R709EK Bilangan transaksi ke-3 terbanyak sepanjang tempoh kempen

Transaksi pelbagai dibenarkan namun para peserta hanya dibenarkan menang satu kali sahaja dalam bahagian 1 dan boleh memenangi satu kali dalam bahagian 2 hanya jika peserta memenuhi kriteria pemenang.

Perserta boleh merujuk kepada web laman kempen GoPayz untuk senarai pemenang.

Pemenang akan menerima hadiah RM18 Ganjaran Tunai GoPayz dalam masa 5 hari bekerja selepas pemenang diumumkan. Pemenang hadiah utama pula akan menerima hadiah dalam masa 21 hari bekerja selepas pemenang diumumkan.

Sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan GoPayz di +6018 388 3388 (24 jam beroperasi) atau e-mel kepada customercare@gopayz.com.my untuk sebarang pertanyaan dan bantuan.